Record details

Title keyword
    Granát
Monograph
    Český granát a drahé kameny v ČSSR
Article
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Bezbarvý spessartin-grossulárový granát z Novosedel u Českého Krumlova
    Co je český granát?
    Český granát a jeho technické využití
    Český granát
    Český granát ve sbírkách Moravské galerie
    "Český granát" z Korutan
    Granát - významná průmyslová surovina
    Granát jako průmyslový minerál
    Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
    Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice
    Granát ve vápenatosilikátových horninách poličského krystalinika
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná
Serial
    Český granát
    Zpravodaj občanského sdružení Český granát