Record details

Title keyword
    Granáty
Article
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    České granáty v českém skle
    Granáty
    Granáty ostrova Smöla
    Granáty pararúl centrálnej zóny Západných Karpát
    Granáty v českých a moravských pegmatitech
    Granáty z leukokratního miarolitického granitu od Milína
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Granáty z pegmatitů Hrubého Jeseníku
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Největší české granáty
    Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu
    Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu
    Poloha slepenců s granáty - nový litostratigrafický horizont v dobývacím prostoru dolu Staříč
    Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Svojanovské granáty
    Svojanovské granáty
    Tyrolské granáty
    Vanadové granáty
    Vanadové granáty v proterozoických metasilicitech ze Struhadla u Klatov
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov - Městský vrch
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov-Městský vrch
    Vanadové granáty ze stratiformních zrudnění v proterozoiku na klatovsku
    Vratislavské granáty
    Za tyrolskými granáty
    Železem bohaté granáty z devonských kvarcitů a svorů při jz. okraji jesenického amfibolitového masivu v okolí Bělé (14-242, Bělá pod Pradědem)