Record details

Title keyword
    Granitoidů
Monograph
    Aplikace metody AMS při strukturní analýze granitoidů; Záznam strukturního vývoje Budislavského plutonu (Poličské krystalinikum); Bakalářská práce PřFUK
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum)
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
Article
    Akcesorické minerály granitoidů brněnského masívu
    Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku
    Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Elektrická vodivost granitoidů Západních Karpat
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geologický průzkum a vyhodnocení puklinatosti ložisek granitoidů
    K morfologii a chemismu akcesorického apatitu granitoidů brněnského masívu
    Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
    Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Magnetické stavby a mechanismy vmístění granitoidů pně Čeřínku (Moldanubický plutonický komplex)
    Mechanismus vmístění granitoidů nasavrckého plutonického komplexu
    Mineralogie granitoidů Rudné hory.
    Petrochemická klasifikace granitoidů s pomocí osobního počítače
    Petrochemické typy granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    Přirozená radioaktivita granitoidů žulovského plutonu
    Příspěvek k poznání těles granitoidů západně od Žďáru nad Sázavou
    Spodnoorodovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv) (12-32 Zdice)
    Stochastyczny model krystalizacji granitoidu karkonoskiego z rejonu Szklarskiej Poręby. CZ.. I. statystyczna charakterystyka składu mineralnego granitoidu karkonoskiego
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory
    Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů (2. sdělění)
    Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů
    Zdroje hydrogeologických dat pro matematické modely proudění podzemních vod v puklinovém prostředí granitoidů
    Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu
    Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách