Record details

Title keyword
    Granitoidných
Article
    Akcesorické minerály v granitoidných horninách a v metamorfnom plášti Malej Fatry
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    O vzťahu granitoidných hornín tatridnej časti Nízkych Tatier k zrudneniu
    Petrochemické znaky granitoidných hornin kôrového pôvodu ďumbierskej zóny Nízkých Tatier
    Štruktúrna charakteristika granitoidných hornín Lúčanskej Fatry
    Typológia zirkónu granitoidných hornín veporského plutónu
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidných horní Malých Karpát
    Vysokotermálne postmagmatické premeny granitoidných hornín Suchého, Malej Magury a Považského Inovca