Record details

Title keyword
    Gravimetrické
Monograph
    Gravimetrické mapování 1:25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika
    Gravimetrické podklady pro analýzu seismického profilu 220/79 z prostoru Rožnov pod Radhoštěm - Frenštát pod Radhoštěm
Article
    Bukovinky - gravimetrické měření v Moravském krasu
    Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy
    Gravimetrické měření v Holštejnské jeskyni v Moravském krasu
    Komplex programů Gama pro řešení přímé a obrácené gravimetrické a magnetometrické úlohy
    Některé výsledky kvantitativní gravimetrické interpretace v oblasti Hrubého Jeseníku a jeho okolí
    Výsledky gravimetrické slapové stanice Pecný
    Využití osobního počítače a magnetometru MP-2 v gravimetrické skupině