Record details

Title keyword
    Hájovnou
Monograph
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
Article
    Doprovodná fauna veľkých cicavcov medvedej jaskyne "Za Hájovnou" (Javoříčsky kras)
    Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Morfometrická charakteristika dentálního materiálu medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Paleomagnetické datování sedimentů v Jeskyni Za hájovnou u Javoříčka
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleopatologie na kostech medvědů (Ursus deningeri) z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Palynologická studia v jeskyni "Za Hájovnou" - Javoříčský kras
    Palynologická studia v jeskyni Za hájovnou Javoříčský kras
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I v e vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras