Record details

Title keyword
    Havárie
Monograph
    Děčín - Plavecký stadion. Sanace havárie hydrovrtu. Zpráva o geofyzikálním měření.
    Havárie Vírského oblastního vodovodu, štola Švařec-Běleč I: Doplňky ke stanovisku ČGS ze dne 13.2.06 a doporučení pro další postup prací
    Nehvizdy (horninové prostředí, ekologická havárie)
Article
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    Hydrogeologická interpretace pojmů kontaminace, havárie, krajně naléhavý stav
    Některé poznatky a havárie v dole Barbora v OKR
    Řešení ekologické havárie výtoku důlních vod