Record details

Title keyword
    Hierarchického
Article
    Změny hierarchického postavení malých moravských měst na příkladu školské funkce