Record details

Title keyword
    Hloubení
Article
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
    Hloubení jam v příkrovech vnějších flyšových Karpat
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Technologie hloubení horizontálních vrtů
    Zajišťovací vrty pro hloubení jam v obtížných geologických podmínkách