Record details

Title keyword
    Hmotné
Monograph
    Revize vrtného jádra z převzatého archivu hmotné dokumentace Litvínovské uhelné a.s. do archivního systému hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS
    Uložení vrtu JP585-10 jako stratotypu do archivu hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS v Kamenné
    Vyhodnocení hmotné geologické dokumentace jádrového vrtu BJ6 v Lázních Libverda
Article
    Skladování hmotné geologické dokumentace ve Finsku