Record details

Title keyword
    Hnědé
Monograph
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 1 - Těžba, zpracování a úprava uhlí, dobývací podmínky, dobývací stroje a inovace
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 2. Geologie, měřictví, stabilita
    Sborník konference Hnědé uhlí 1994
    Zpráva o průběhu geologických prací na lokalitě Calaw - surovina: hnědé uhlí
Article
    45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    Bude enzym houby dobývat hnědé uhlí?
    Celostátní konference Hnědé uhlí 1985
    Celostátní konference "Hnědé uhlí 1988" v Báňské Bystrici
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. I., okres Brno-venkov, lokalita: Bosonohy (hnědé půdy)
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. II. : okres Brno-venkov, lokalita: Lelekovice (hnědozemě a hnědé půdy)
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hnědé uhlí a životní prostředí
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Hnědé uhlí v ČR - útlum nebo budoucnost?
    Hnědé uhlí v energetickém hospodářství Německa
    Konference Hnědé uhlí '98, Most, 1. a 2. října 1998
    Nález pečárky měďově hnědé - Agaricusc cupreobrunneus v Praze
    Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
Serial
    Hnědé uhlí
    Zpravodaj Hnědé uhlí