Record details

Title keyword
    Hodonín
Monograph
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Hodonín 34-22, 1 : 50 000
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 34-223 Hodonín
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 34-223 Hodonín
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín
Article
    Báňskotechnické podmínky dopbývání v oblasti Hodonín -Břeclav na základě výsledků geologického průzkumu
    Budování informačního systému řízení technologie vrtání v MND Hodonín
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Geological mappping and structural picture of the Vienna Basin in the map sheet 34-223 Hodonín (Czech Republic)
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky (34-22 Hodonín)
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
    Geomorphology of the Hodonín town surroundings
    Geomorphology of the Hodonín town surroundings
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    III. mikropaleontologický seminář : Hodonín 1.-2.10. 1981
    IV. mikropaleontologický seminář Hodonín 1.-2.10.1986
    Karpologické zbytky z pontu jižní Moravy (34-21 Čejč, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč)
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Kvartérně geologické, sedimentologické a sedimentárně-petrografické výzkumy v Mikulčicích, okres Hodonín (34-24 Holíč)
    Kvartérní sedimenty na listu Hodonín (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223 (34-22 Hodonín)
    Land use changes and anthropogenic relief forms in the District Hodonín
    Landscape Research in the Hodonín - Bzenec Area (Southern Moravia)
    Landscape research near the town of Hodonin (the Morava river floodplain, Southern Morava)
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 (34-22 Hodonín)
    Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště
    Paleontologická charakteristika a stratigrafické zařazení méně známých lokalit na Hodonínsku (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero u Vacenovic v okrese Hodonín
    Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín) (34-22 Hodonín)
    Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994 (12-14 Rakovník, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 02-234 Ostrov u Macochy)
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (34-22 Hodonín)
    Sarmat a pannon (svrchní miocén) na listu 34-224 Strážnice (vídeňská pánev na Moravě) (34-22 Hodonín)
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem (34-22 Hodonín)
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologického průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi - oblast Hodonín - Břeclav
    Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Výzkum kvartérních sedimentů u Milotic (34-22 Hodonín)
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů Hodonínska (34-22 Hodonín, 34-24 Holíč)
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování miocénu na listu 1:25 000 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
Serial
    Zemný plyn a nafta : Technicko-ekonomický bulletin zamestnancov akciových spoločností Moravské naftové doly Hodonín a Nafta Gbely