Record details

Title keyword
    Hornatinu
Article
    Geobiocenologická typizace Žďárských vrchů v návaznosti na Svrateckou hornatinu