Record details

Title keyword
    Hornická
Monograph
    Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
    Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
    Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, I. díl
    Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, II. díl
    Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1
    Hornická Příbram 1998. Sekce S. Geotechnika a podzemní stavitelství. Sborník přednášek
    Hornická Příbram ve vědě a technice
    Hornická Příbram ve vědě a technice - sborník anotací: matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994. Sekce Z. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2001. Sborník anotací. Geoetika, Horní právo, Ekologie a sanační práce, Evropské hornictví - tradice a památky.
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2004. T06, Evropské hornictví - tradice a památky.
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2007. T5
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2008
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2009
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2012
    Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce S. Sanace a rekultivace po těžbě
    Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce T. Historie českého hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sborník přednášek
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Čištění a využití důlních a průmyslových vod
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Drahé kameny
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geomechanika
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Odkaliště
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Racionalizace spotřeby a úspory energie v hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S, Současné právní problémy v aplikaci horního zákona a předpisů
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Světová naleziště drahých amenů
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce světová naleziště drahých kamenů
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce T, přednáška T7
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví
    Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 1
    Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 2
    Malá Morávka - Javorový vrch, hornická naučná stezka
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci záměru "Hornická činnost v DP Luhov a rekultivace 2010-2035" zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
    Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2", zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
    Rozpojování hornin řeznými nástroji a vodnim paprskem. Materiál pro specializační studium Hornická geomechanika a geofyzika
    Sborník příspěvků mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO
    Sborník referátů 12. mezinárodní konference Hornická Ostrava 2007
    Sborník referátů Mezinárodní konference Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003
    Sborník symposia Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S - Geotechnika a podzemní stavitelství.
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
    Vysoká - Hláska, hornická naučná stezka
    Zlatý Chlum. Hornická naučná stezka
Article
    36. pokračování tradičního sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Bučina u Hraničního rybníka - stará hornická lokalita
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Česká hornická historie ve skanzenech, zpřístupněných dolech a muzeích v ČR
    Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů
    Hornická exkurze do Japonska
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hornická muzea a muzea metalurgie v Maďarsku
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    Hornická osada ve Zlatohorském rudním revíru - Erlitz nebo Altenberg?
    Hornická Příbram po osmatřicáté
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1987
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990
    Hornická Příbram ve vědě a technice oslavila své 37. narozeniny
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Hornický stav budiž velebený ..., aneb ohlédnutí za jubilejním 35.ročníkem sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice"
    Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995"
    Kutnohorská hornická naučná stezka
    Mají se sdružovat hornická muzea v ČR i v Evropě?
    Matematická geologie a hornická Příbram
    Matematické metody v geologii na Sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice 1993
    Mezinárodní hornická konference v Číně
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Polská hornická historie v muzeích, v navštěvovaných dľlních dílech a skanzenech
    Slovo úvodem : úvodní přednáška na sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice, 16.10.1995
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy
    Stříbrná stezka - naučná hornická stezka v Kutné Hoře
    Suroviny a hornická činnost
    28. Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 1989
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" letos již popětatřicáté
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Uskutečnil se již 52. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice