Record details

Title keyword
    Horský
Article
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Horský ledovec - aktuální geologický fenomén
    Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat