Record details

Title keyword
    Hradu
Monograph
    Tenzometrická a geodetická měření při opravě sloupu na Letohrádku královny Anny v prostorách Pražského hradu
Article
    : Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky : 03-34 Sobotka
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz
    Inžinierskogeologické pomery a príčiny statických porúch Oravského hradu
    K morfologii a petrografii raně gotické výstavby hradu Zvíkova
    K petrografické skladbě zdiva chebského hradu
    Měkkýši hradu Valdeka a poznámky k malakofauně Brd
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu
    Nové geodetické zaměření středověké studny hradu Karlštejna a její hydrogeologické souvislosti
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů
    Prejavy deformácií travertínovej kopy Spišského hradu
    Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Vstupní část hradu Litice nad Orlicí - výsledky geofyzikálního průzkumu
    Vstupní část hradu Litice nad Orlicí – výsledky geofyzikálního průzkumu
    Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe (13-14 Nymburk)
    Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno