Record details

Title keyword
    Hrastu
Article
    Hydrotermálne premeny v severnej časti štiavnicko-hodrušského hrastu (okolie Sklených Teplíc)
    Jasperoidy hodrušsko-štiavnického hrastu
    Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu