Record details

Title keyword
    Hydrické
Article
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky