Record details

Title keyword
    Hydrochemického
Monograph
    Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
    Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
Article
    Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole