Record details

Title keyword
    Hydrogeologického
Monograph
    Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
    Editační aplikace anglicko-českého česko-anglického hydrogeologického výkladového slovníku
    Sborník 10. česko-slovenského hydrogeologického kongresu
    Sborník 10. Česko-Slovenského mezinárodního hydrogeologického kongresu
Article
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Dosavadní výsledky hydrogeologického matematického modelování detritu v Ostravsko-Karvinském revíru
    Geologicko-geofyzikálne aspekty lokalizácie produktívneho hydrogeologického vrtu v Slovenskom krase
    IV. program regionálního hydrogeologického průzkumu pro 7. PLP
    Matematické modelování a efektivnost hydrogeologického průzkumu
    Metody geofyzikálního a hydrogeologického průzkumu v oblastech krystalinika
    Možnosti zefektivnění hydrogeologického průzkumu v SHR
    Některé teoretické a metodické aspekty hydrogeologického výzkumu a průzkumu v Ostravsko-karvinském revíru
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Podzemní vody hydrogeologického masívu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Predbežné výsledky z hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd na lokalite Prašník-Fajnory
    Příspěvek k metodice hydrogeologického výzkumu krystalinika Českého masívu
    Rozvoj základného hydrogeologického výskumu minerálnych vôd v SSR
    Výsledky hydrogeologického a inženieskogeologického prieskumu v SSR a rozvoj IGHP, n.p., za posledných 15 rokov
    Výsledky hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd neovulkanitov Vihorlat-Popričný
    Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí