Record details

Title keyword
    Hydrologických
Monograph
    Charakteristiky denních povrchových odtoků ze čtrnácti lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005
    Stav poznania vo výskume v hydrologických vedách. Zborník recenzovaných príspevkov konferencie
Article
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Charakteristiky denních povrchových odtoků ze 14 lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    Dokumentace povodní na českých řekách koncem 18. a v 19. století na základě nejstarších hydrologických měření
    Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny
    Nová interpretace geologických, geotechnických, hydrogeologických a hydrologických bezpečnostních kritérií pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii v jaderné elektrárně Fukushima-Daiichi
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí
    XVI.konference podunajských států o hydrologických předpovědích a hydrologických základech vodního hospodářství
    Zkušenosti s optimalizací hydrologických pozorovacích sítí v ČSFR