Record details

Title keyword
    Identifikácia
Article
    Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu
    Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku
    Identifikácia svanbergitu pri Zlatých Moravciach
    Zmiešanovrstevnatý minerál typu illit/smektit: separácia, identifikácia, využitie