Record details

Title keyword
    Implikace
Article
    Durbachity třebíčského masivu ve vrtu Požďátky V-5 - genetické implikace
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Magnetická anizotropie hornin Malých Karpat a její strukurní implikace
    Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"