Record details

Title keyword
    Inženýrská
Monograph
    Inženýrská mechanika 95. 1
    Inženýrská mechanika 95. 2
    Inženýrská seismologie
    Inženýrská seismologie I, II, III. díl 1, Inženýrská seismologie I, II, III.
    Inženýrská seismologie (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 1
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 2
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 1
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2
Article
    Inženýrská geologie - 2. část
    Inženýrská geologie
    Inženýrská geologie-geotechnika při průzkumu pro skládky odpadů
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
    Nový stavební zákon a geologie a nejen inženýrská
    Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
Serial
    Engineering Mechanics = Inženýrská mechanika
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie - inženýrská geologie
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie, inženýrská geologie