Record details

Title keyword
    Indexy
Article
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Vztah mezi indexy odrazu a vlnovou délkou anizotropních minerálů a nulovou bireflexí