Record details

Title keyword
    Indikací
Article
    Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
    Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání
    Otázky k atmogeochemické indikaci znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud