Record details

Title keyword
    Informatika
Article
    Chemická informatika V. anorganická krystalografická banka dat ICSD a její využití v ČSSR
    Informatika se snaží získat přízeň geologů
Serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada informatika a matematika = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Computer science and mathematics series