Record details

Title keyword
    Ing
Monograph
    Stanovisko k Dokumentaci EIA záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030". Zpracovatel DOKUMENTACE: Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o., Teplice
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin Prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc
Article
    75 let prof. ing. Martina Vavra, DrSc.
    Ing. Arpád Abonyi 60-ročný
    Báňský odborník ing. Vilém Schauer
    Doc. Ing. Alois Dubanský, DrSc.
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Doc. Ing. Jan Šilar, CSc., šedesátiletý
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
    Doc. Ing. Josef Neužil, CSc., šedesátiletý
    Doc. Ing. Petr Martinec, CSc. (60)
    Geomorphological and stratigraphic problems of loess series in Modřice near Brno (s. Moravia) : dedicated to the memory of Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc. (1909-1993), soil scientist and one of founders of the New Age Czech Quaternary Geology
    In memoriam Dr. Ing. Miroslav Čermák
    In memoriam ing. Jiřímu Vtělenskému
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Ing. Adolf Malecha, CSc., jubilantem
    Ing. Arpád Abonyi, šest´desiatročný
    Ing. Dušan Ďurica, CSc., fünfundfünfzigjährig
    Ing. Eduard Drnzík 50-ročný
    Ing. Eugen Kullman, DrSc., šesťdesiatročný
    Ing. Franz Kiegler - geolog a muzejní pracovník
    Ing. Ivan Marušiak, CSc., šesťdesiatročný
    Ing. Ján Baran, CSc. - 60ročný
    Ing. Ján Bartalský, CSc., šesťdesiatročný
    Ing. Jaroslav Ibrmajer, DrSc., šedesátníkem
    Ing. Jiří Hanzlík, CSc., šedesátníkem
    Ing. Jiří Kališ, CSc. Sedemdesiatpäťročný
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Ing. Jiří Králík, CSc. (21.4.1933 - 17.2.1986)
    Ing. Jiří Králík, CSc., zemřel
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
    Ing. Mikuláš Ingr päťdesiatročný
    Ing. Miroslav Michalíček, CSc. šedesátníkem
    Ing. Radan Květ, CSc. - narozeninový medailónek
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Ing. Róbert Marschalko, DrSc. is sixty
    Ing. Rostislav Švehlík šedesátníkem
    Ing. Samuel Hruškovič šesťdesiatročný
    Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
    Ing. Viktor Tejml ( *1938 - + 2004)
    Ing. Viktor Tejml *1938 +2004
    Ing. Vladimír Roth, CSc., sedmdesátníkem
    Ing. Vladimír Škvor, CSc., šedesátiletý
    Ing. Vlastimil Myslil, CSc. - 80 let
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    Ing. Zdeněk Doškář, CSc., sedmdesátníkem
    Ing. Zdeněk Fojtík, CSc. šedesátníkem
    Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
    Jubileum ing. Iványiho
    Jubilujúci prof. Ing. František Čech, DrSc
    Jubilujúci prof. Ing. Viliam Pašteka, Dr.Sc.
    K 60. narozeninám prof. ing. Ctirada Schejbala, CSc
    K 65. narozeninám prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc
    K 85. narozeninám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    K 90. narozeninám pana Ing. Jaromíra Pelze
    K nedožitým pětašedesátinám Doc. Ing. Jiřího Králíka, CSc.
    K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
    K osmdesátinám Ing. Dr. Oldřicha Toldeho
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K připomínkám Ing. I. Herleho
    K sedmdesátinám doc. ing. Dušana Němce
    K sedmdesátinám Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. ing. Miloslava Dopity, DrSc.
    K šedesátinám doc. Ing. Jiřího Škopka, CSc.
    K šedesátinám doc. ing. Karla Müllera, CSc.
    K šedesátinám Doc. Ing. RTDr. RNDr. Borise Hrušky, Drsc.
    K šedesátinám Ing. Jaroslava Paška, Csc.
    K šedesátinám Ing. Tomáše Jarchovského, Csc.
    K šedesátinám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    K šedesátinám prof. Ing. Jana Gruntoráda, DrSc
    K šedesátým narozeninám ing. Lumíra Woznici, CSc
    K šedesátým narozeninám Ing. V. Šmejkala, CSc.
    K šedesátým narozeninám prof. Ing. Mirko Vaněčka, DrSc.
    K šedesátým pátým narozeninám Ing. Miloše Picka, Dr.Sc.
    K životnému jubileu Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    K životnému jubileu RNDr. Ing. Jána Buriana, CSc
    K životnímu jubileu ing. Dušana Ďurici, CSc.
    K životnímu jubileu Ing. Zdeňka Hrocha
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Moje vzpomínky na Ing. A. Kašpárka
    Mých 20 let s dnešním pětasedmdesátníkem prof. ing. Mirko Vaněčkem, DrSc. (*7. září 1928)
    Na päťdesiatiny Ing. Andreja Džuberu
    Narozeniny prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc.
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi
    Ohlédnutí za ing. Jiřím Bambasem
    Ohlédnutí za Ing. Josefem Zajícem Csc.
    Ohlédnutí za Prof. Ing. Otakarem Kumperou, DrSc.
    On the Sixtieth Birthday of Prof. Ing. Josef Polický, CSc.
    On the Sixtieth Birthday of Professor Ing. Otakar Kumpera, DrSc.
    Opustil nás pan prof. ing. Josef Hojdar, dr.h.c.
    Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
    Pan Ing. Vok Malínský, CSc.
    Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
    Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc.
    Prof. Dr. Ing. Vojtěch Mencl, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. : 6.5.1914 - 1.10.2002
    Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný
    Prof. Ing. František Čech, DrSc. - sixty years old
    Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý
    Prof. Ing. Jan Gruntorád, DrSc., šedesát let
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc. siebzigjährig
    Prof. ing. Jindřich Bilan, CSc., osmdesátníkem
    Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Prof. Ing. Josef Hojdar, dr.h.c. : *6.9.1919 ? 28.10.2000
    Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc., šesťdesiatročný
    Prof. Ing. M. Vaněček, DrSc. šedesátníkem
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (znova) jubiluje
    Prof. ing. Otakar Kumpera, DrSc., šedesátníkem
    Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.
    Prof. Ing. Peter Fečko, CSc., päťdesiatročný : greetings to 50th jubilee
    Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., dr.h.c., sedmdesátníkem
    Profesor Ing. Jan Gruntorád, DrSc. pětašedesátníkem
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. sedmdesátníkem
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Se zármutkem sdělujeme odborné veřejnosti, že dne 28.12.1997 zemřel ve věku 70 let Ing. Zdeněk Paděra
    Sedmdesátiny Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    The sixtieth birthday of Prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Spomíname na Ing. Jána Slávika, DrSc.
    Šedesát let Ing. Josefa Zajíce, CSc.
    Šedesátiny doc. Ing. Josefa Neužila, CSc.
    Šedesátiny Ing. J. Ibrmajera, DrSc.
    Šedesátiny Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    Šesťdesiatiny Ing. Jána Bartalského, CSc.
    To anniversary of Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrCs.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Vzpomínka na Ing. Adolfa Malechu, CSc.
    Vzpomínka na Ing. Jaroslava Aichlera
    Vzpomínka na Ing. Jaroslava Aichlera
    Vzpomínka na Ing. Karla Rezka
    Vzpomínka na Ing. Stanislava Čurdu, CSc.
    Vzpomínka na ing. Václava Nováka
    Vzpomínka na paní doc. Ing. Jarmilu Müllerovou, CSc. (8.5. 1935-25.8. 2013)
    Vzpomínka na prof. dr. Ing. Bohuslava Stočesa
    Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc.
    Vzpomínka na prof. Ing. Václava Hálka, DrSc.
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Za ing. Janem Bradnou
    Za Ing. Jaroslavem Aichlerem, CSc.
    Za Ing. Jozefom Plančárom, DrSc.
    Za Ing. Martinom Rybárom (3.11. 1924-4.5. 1984)
    Za Ing. Richardem Petrošem
    Za prof. ing. Josefem Hojdarem, dr.h.c. - vynikajícím vysokoškolským učitelem
    Zemřel doc. Dr. Ing. Arnošt Dvořák, DrSc.
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Zemřel prof. ing. dr. Quido Záruba
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Karel Müller, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Ladislav Žáček, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Martin Vavro, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Otakar Kumpera, DrSc.
    Zemřela Ing. Libuše Češková, CSc.
    Zum Lebensjubiläum von univ. Prof. Dipl. Ing. Ján Babčan, DrSc.
    Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933
    Životní jubileum Ing. Václava Šimánka, CSc.
    Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského
    Životní jubileum prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr. h. c.