Record details

Title keyword
    Injektáže
Article
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Hornina jako stavební konstrukce : kotvy a injektáže v podzemí
    Injektáže v hornictví
    Problémy injektáže aluviálnych náplavov v sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
    Sanace betonové základové patky stožáru vysokého napětí polyuretanovou injektáží - analýza účinnosti injektáže
    Využití injektáže při stabilizaci patní části výsypkových těles
    Zpevňující injektáže v uhelné sloji