Record details

Title keyword
    Inkluzí
Article
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
    Aplikace studia fluidních inkluzí při výzkumu ložisek nerostných surovin
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
    Hydrotermální uranové mineralizace Českého masívu: charakteristika fluidních inkluzí
    Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách (22-33 Kašperské Hory)
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mineralogie a chemismus kasiteritů a jejich inkluzí z lokalit České republiky
    Některé problémy vzniku vltavínů III. - Tvary inkluzí a textura ve světle impaktového procesu
    Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc
    Problémy vzniku vltavínů. IV., Tvary bublin a lechatelieritových inkluzí ve vltavínové hmotě
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech (32-21 Prachatice)
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Rozdíly v charakteru rudodárných fluid v Českém masívu na základě studia fluidních inkluzí
    Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora
    Studium fluidních inkluzí v horninách strukturního vrtu SVH-1 Heřmanovice
    Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
    Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Žulová - Korálové jámy. Část II. - Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)