Record details

Title keyword
    Inovační
Monograph
    Inovační podnikání & Transfer technologií
    Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Inovační potenciál regionů ČR
Article
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Inovační potenciál v regionech ČR - komparace krajů
    Stát a inovační proces evropského rudného hornictví v předprůmyslové éře
Serial
    Inovační podnikání & Transfer technologií
    Inovační podnikání a transfer technologií