Record details

Title keyword
    Inovace
Monograph
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 1 - Těžba, zpracování a úprava uhlí, dobývací podmínky, dobývací stroje a inovace
    Sborník 1.Mezinárodního symposia "Inovace `94"
Article
    Inovace podbořanských kaolínů
    Inovace sond CCBM pro distribuované měřicí systémy
    Inovace úpravy sideritových rud v závodech Rudňany a Nižná Slaná
    Inovace v prostoru a čase
    Rozvoj větrné energetiky v ČR: lokalizační, realizační a percepční aspekty šíření inovace