Record details

Title keyword
    Interpretační
Monograph
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu
Article
    Interpretační modely fyzikálních projevů diskontinuit v horninových masívech
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu
    Půdní a půdně interpretační mapy ČSR
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. II. část, Interpretační problémy strukturální analýzy