Record details

Title keyword
    Intruzivního
Article
    Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří
    Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku (12-31 Plasy)
    Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy
    Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách