Record details

Title keyword
    Inventarizace
Monograph
    Inventarizace úložných míst
    Závěrečná zpráva o plnění projektu "Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí" v roce 1994. Závěrečná zpráva o plnění projektu Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí v roce 1994.
Article
    Geologická a geomorfologická inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.
    Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    Inventarizace a možnosti využití odpadů z rudného hornictví
    Inventarizace nebezpečných geodynamických jevů v oblasti Sébaco (Nicaragua) a vymezení území náchylných k jejich opakování
    Inventarizace některých geomorfologických forem v Českém ráji
    Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
    Ochrana přírody a možnosti geomorfologické inventarizace v CHKO Žďárské vrchy
    Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst
    Základní inventarizace emisí metanu v ČR