Record details

Title keyword
    Ivančického
Article
    Morfotektonický a geofyzikální výzkum v širším okolí Ivančického viaduktu
    Význam seismických měření při výzkumu příčin porušení stability Ivančického viaduktu v údolí Jihlava