Record details

Title keyword
    Jána
Monograph
    Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden
Article
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    100. výročie smrti Jána Pettka
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    Ad Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za křížem u sv. Jana pod Skalou
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
    Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou
    The Hawley Medal for 2012 to Bronislava Lalinská-Voleková, Juraj Majzlan, Tomáš Klimko, Martin Chovan, Gabriela Kučerová, Jana Michňová, Róbert Hovorič, Jörg Göttlicher, and Ralph Steininger
    K osmdesátinám profesora Jana Krejčího
    K šedesátinám prof. Ing. Jana Gruntoráda, DrSc
    K šedesátinám RNDr. Jana Mašína, CSc.
    K šesťdesiatinám RNDr, Jána Gašparika, CSc.
    K úmrtí prof. dr. Jana Krejčího, DrSc.
    K výročí zakladatele české geologie prof. Jana Krejčího
    K životnému jubileu RNDr. Ing. Jána Buriana, CSc
    Mineralogická sbírka RNDr. Jana Oswalda
    Nová jeskyně u Svatého Jana pod Skalou - nálezová zpráva
    Osmdesátiny RNDr. Jana Kaláška
    Památce RNDr. Jana Dudy
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Sedmdesátiny prof. dr. Jana Petránka, DrSc.
    Spomíname na Ing. Jána Slávika, DrSc.
    Sto let od úmrtí geologa Jana Krejčího
    Sto padesát let od narození Jana Nepomuka Woldřicha
    Šedesátiny docenta RNDr. Jana H. Bernarda, CSc.
    Šesťdesiatiny Ing. Jána Bartalského, CSc.
    Šesťdesiatiny RNDr.Ing. Jána Buriana, CSc
    Štola Sv. Jana Evangelisty v Jiřetíně pod Jedlovou
    Vltavíny ve sbírce RNDr. Jana Oswalda
    150. výročie narodenia Jána Nepomuka Langa von Hanstadt
    Význam montanisty Jana Jakuba Lutze
    Vzpomínka na doc. RNDr. Jana Šrámka, CSc.
    Vzpomínka na prof. Dr. Jana Kašpara, DrSc.
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Vzpomínka na RNDr. Jana Kováříka
    Život a dielo Jána Slávika
    Životní cesta prof. Jana Šilara
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.