Record details

Title keyword
    Jaroslav
Monograph
    Modern electroanalytical Methods. An International Conference to Mark the 40th Anniversary of the Award of the Nobel Prize to Professor Jaroslav Heyrovský. Book of Abstracts
    Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft
    Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft CSc
    Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. ( 9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008
    Paleontological Workshop Held in Honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. : (9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008
Article
    The 90th birthday anniversary of dr. Jaroslav Linhart
    Discussion of the article "Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif" by Jaroslav Dvořák
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
    Doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (*9.4.1940-+10.1.2007)
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., šedesátníkem
    In memory of Jaroslav Aichler
    Ing. Jaroslav Ibrmajer, DrSc., šedesátníkem
    Jaroslav Hak šedesátníkem
    Jaroslav Jiljí Jahn (1865-1934)
    Jaroslav Kokta
    Jaroslav Kraft and his studies of graptolites
    Jaroslav Kraft died
    Jaroslav Kraft died
    Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní
    Jaroslav Weiss
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odpověď na recenzi Jaroslav Dvořáka (Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval)
    PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (1926 - 1990)
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Prof. Jaroslav Kokta a Vysoká škola báňská v Ostravě
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho alma mater - Masarykova univerzita v Brně
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Remembering PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    RNDr. Jaroslav Macoun, CSc., sedmdesátníkem
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4. 1927 v Klenové u Klatov +19.2. 1994 v Praze)
    RNDr. Jaroslav Švenek *30.4.1927 - +19.2.1994
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4.1927 - +19.2.1994)
    RNDr. Jaroslav Švenek zemřel
    RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací
    The sixtieth birthday of Prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Šedesátník - Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc.
    Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc. *24.4.1932 + 29.6.1998
    Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc., *24.4.1932 Brno - +29.6.1998 Brno