Record details

Title keyword
    Jaroslava
Monograph
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin Prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc
Article
    75 let Jaroslava Haka
    K 65. narozeninám prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K nedožitým sedmdesátým narozeninám RNDr. Jaroslava Dvořáka, DrSc.
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K stému výročí narození Jaroslava Kokty
    K šedesátinám Ing. Jaroslava Paška, Csc.
    K šedesátinám PhDr. Jaroslava Sládka, CSc.
    K životnému jubileu Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
    Na památku doc. dr. Jaroslava Weisse, CSc.
    Narozeniny prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc.
    O putování Doc. Dr. Jaroslava Skácela, CSc., za geologickým poznáním a rudními projevy
    Odpověď na recenzi Jaroslava Dvořáka (Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval)
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Remembering RNDr. Jaroslava Loučková, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Říční paradoxon krasového děda : Vzpomínka na Jaroslava Petrboka
    Šedesáté narozeniny RNDr. Jaroslava Vacka
    Šedesátiny doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    Šedesátiny Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Jaroslava Tyráčka, CSc
    Šedesátiny RNDr. Jaroslava Zemana, CSc.
    Šedesátka dr. Jaroslava Vacka
    Vzpomínka na Ing. Jaroslava Aichlera
    Vzpomínka na Ing. Jaroslava Aichlera
    Vzpomínka na RNDr. Jaroslava Václa (1931-2009)
    Životní jubileum RNDr. Jaroslava Macouna, CSc