Record details

Title keyword
    Jasenie-Kyslá
Article
    Metaultramafity z oblasti Jasenie-Kyslá, Nízké Tatry
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)