Record details

Title keyword
    Jaskyniach
Article
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach Západného Slovenska
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach západného Slovenska
    Poslanie a návrh základnej koncepcie geoinformačného systému o jaskyniach
    Stropná erózia v jaskyniach: počiatky skúmania a Zdeněk Roth ako autor konceptu
    Súčasné pohyby registrované vo vybraných jaskyniach dobrovodského krasu