Record details

Title keyword
    Javorník
Monograph
    Mapa radonového indexu geologického podloží, list 04-44 Javorník
Article
    Contemporary development of peripheral parts of the Czech-Polish borderland: Case study - The Javorník Area
    The geomorphological transformation of the Hodslavický Javorník brachysyncline (the Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
    Javorník
    Metabasites in the Javornik area: comparison with mafic rocks from the Stronie Group of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Tectonometamorphic Evolution of the Stronie Series near Javorník
    Uranium mineralization at the deposit Zálesí near Javorník, Silesia, Czech Republic
    Uranová mineralizace v kvartérním soliflukčním proudu výchozu ložiska Javorník (Rychlebské hory)