Record details

Title keyword
    Jednoduché
Article
    Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce
    Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech