Record details

Title keyword
    Jev
Article
    Liesegangův jev a limonitové kruhy v křemencích na vrchu Plešivec u Rejkovic
    Přednosti magnetometrů využívajících Overhauserův jev
    Stará řeka, Tipeček a Žegrovský vodopád v Rudickém propadání: nové poznatky na základě stopovacích zkoušek a sifonový jev Tipečku
    Záplavy jako geologický jev