Record details

Title keyword
    Jezero
Monograph
    Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero
Article
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Concept of geomorphological analysis of previously glaciated areas (based on analysis of the surroundings of Prášilské jezero lake and jezero Laka lake, Šumava Mts., Czech Republic)
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research and stratigraphy (S. Moravia, Czech Republic)
    Čejčské jezero Lake - palynological and Quaternary-geological research (S. Moravia, Czech Republic)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    Jezero Lama
    Jezero Švarcenberk: ústřední paleoekologický fenomén
    Komořanské jezero Lake
    Komořanské jezero Lake (CZ, NW Bohemia) - A Unique Natural Archive
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Nový geologický pohled na jezero Titicaca
    Osturnianske jezero
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero u Vacenovic v okrese Hodonín
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Prášilské jezero
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum (34-21 Hustopeče)
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (34-22 Hodonín)
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum
    Quaternary environmental history of the Čejčské jezero (S. Moravia, Czech Republic)
    Termální jezero v Hévízu
    Změny přírodního prostředí ve Staré jímce (rašeliniště - jezero) v průběhu posledních 15000 let
    Zmizí naše největší rašelinové jezero?