Record details

Title keyword
    Jičína
Monograph
    Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína
Article
    Foraminiferové společenstvo slínito-karbonátové facie české křídové pánve severně od Jičína
    Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín)
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína
    Markazit ze Štramberka v. od Nového Jičína
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Nález pyroluzitu v dutině achátu ze Železnice u Jičína
    Nový nález pseudomorfóz po chabazitu v Doubravicích u Jičína
    Svrchnokřídové stáří konglomerátů od Starého Jičína (25-12 Hranice na Moravě)
    Tirolit z Doubravice, s. od Jičína
    Tirolit z Doubravice u Jičína
    Vulkanologie okolí Jičína (03-43 Jičín)