Record details

Title keyword
    Jiří
Monograph
    Stanovisko k Dokumentaci EIA záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030". Zpracovatel DOKUMENTACE: Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o., Teplice
    Stránská skála. Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin, Moravia, Czech Republic (Jiří A. Svoboda and Ofer Bar-Yosef, Eds.)
    Webové stránky knihy Jiří Krásný et al.: Podzemní vody České republiky
    Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky
Article
    "... osmdesátiny s uranem" - Jiří Čejka jubilující
    Detailed evaluation of deformation behaviour on the bottom of the open-pit mine Jiří
    Detailed evaluation of deformation behaviour on the bottom of the open-pit mine Jiří
    Docent Jiří Škopek šedesátiletý
    Doktor Jiří Kouřimský sedmdesátníkem!
    Dr. Jiří Litochleb, přednosta min.-petr. odd. NM v Praze - padesátiletý
    Foreword to the thematic set on "Uranium: mineralogy, crystalography and geochemistry. A special issue honoring the 85th birthday of Jiří Čejka"
    George Jiří Kukla - curriculum vitae and selected bibliography
    Hydrogeologická problematika lipnického zlomu na velkolomu jiří v Sokolovském revíru
    In memoriam RNDr. Jiří Vaněk (*4.2.1939-?7.10.2005)
    Ing. Jiří Hanzlík, CSc., šedesátníkem
    Ing. Jiří Kališ, CSc. Sedemdesiatpäťročný
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Ing. Jiří Králík, CSc. (21.4.1933 - 17.2.1986)
    Ing. Jiří Králík, CSc., zemřel
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    Jiří George Kukla a velká klimatologie globálních změn
    Jiří Král a jeho působení v koněpruské oblasti
    JIŘÍ SÁDLO, DAVID STORCH: Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B
    Jiří Skalický - 70 let
    Jiří Škovíra šedesátiletý
    Jiří Tejkal
    Ložisková geologie přišla o vynikajícího odborníka: RNDr. Jiří Chrt 6.11.1926 - 11.8.2002
    Mineralog RNDr. Jiří Kouřimský, Csc. pětasedmdesátníkem
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie
    Odešel Jiří Hlávka
    PhDr. Jiří Majer, CSc. (25.11.1922 - 3.2.2008)
    Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Prof. Jiří Grygárek osmdesátníkem
    Profesor Dr. Jiří Krupička devadesátiletý
    Profesor Dr. Jiří Krupička oslavil své devadesáté páté narozeniny
    Profesor RNDr. Jiří Konta, DrSc. pětašedesátníkem
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. *30.5.1926 ve Starém Bozděchově +9.8.2003 v Praze
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc., zemřel
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem velkolomu Jiří
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem Velkolomu Jiří
    Vliv vztlaku podzemních artéských vod na stabilitu dna lomu Jiří
    Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zemřel RNDr. Jiří Čermák (*26.3.1932 +15.1.2003)
    Zhodnocení výskytů pelokarbonátů v prostoru velkolomu "Jiří" (HDBS)