Record details

Title keyword
    Jiřího
Monograph
    Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví
    Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden
Article
    Bibliografie RNDr. Jiřího Kouřimského, CSc.
    Im memoriam RNDr. Jiřího Vaňka
    Jubilejní vzpomínka na českého mineraloga Prof. RNDr. Jiřího Nováka
    Jubileum profesora Jiřího Krupičky
    K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K nedožitým pětašedesátinám Doc. Ing. Jiřího Králíka, CSc.
    K osmdesátinám Jiřího Majera
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K sedmdesátinám Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    K sedmdesátinám Jiřího Čejky
    K šedesátinám doc. Ing. Jiřího Škopka, CSc.
    K šedesátinám prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    K šedesátinám RNDr. Jiřího Šindeláře, CSc.
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů : k významnému životnímu jubileu geologů Vojena Ložka a Jiřího George Kukly
    Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
    Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Sedmdesátiny Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    Sto let od narození Jiřího Čermáka
    Šedesátiny Jiřího Čejky
    Šedesátiny RNDr. Jiřího Vaňka
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Vzpomínka na Jiřího Jelena
    Zeolity z Ostrova krále Jiřího v Antarktidě
    Zlatý kůň geografa Jiřího Krále
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále
    Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933