Record details

Title keyword
    Jihlavě
Article
    Budování přírodovědných sbírek a odborného přírodovědného pracoviště Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    Geomorfologická účinnost zimních povodní na řece Jihlavě
    Historické zimní povodně na řece Jihlavě a jejich geomorfologická účinnost
    Mineralogické zajímavosti ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Muskovit-biotitický granit z Kalvárie v Jihlavě
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    Opožděné vernisáže, aneb, Výstava západomoravských vltavínů v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v roce 1968
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
    Transformace údolní nivy za zimní povodně v dubnu 2006 n řece Jihlavě u Ivančic.
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009