Record details

Title keyword
    Jihočeského
Monograph
    Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
    Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZUR JčK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 17.12. 2010 na Krajském úřadě JčK
    REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA JIHOČESKÉHO KRAJE
    Spolupráce České geologické služby s Krajským úřadem Jihočeského kraje při Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
    Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany
Article
    Akademik Josef Kratochvíl a jeho výzkum na území Jihočeského kraje
    Antimonit ve sbírce Jihočeského muzea
    Hmotnost vltavínů ve sbírce Jihočeského muzea
    K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého
    Nerosty sedimentárních hornin v regionálním sbírkovém fondu Jihočeského muzea
    Netolicko - kdysi zdroj nejlepšího jihočeského vločkového grafitu (flince)
    Olivinické gabroidní horniny modanubického (jihočeského) batolitu (32-24 Trhové Sviny, 33-12 Nová Bystřice)
    Průzkum jihočeského grafitu po r. 1945
    Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika
Serial
    Sborník Jihočeského muzea. Přírodní vědy
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
    Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy